2016-03 Asgari Ücret Teşviki Mahsubu hk.

İZMİR, 10.03.2016 S İ R K Ü L E R No : 2016/03 Konu : Asgari Ücret Teşviği mahsubu hk. Özet :. Asgari Ücret Teşviği uygulamsı mahsubu işlemlerinin uygulanamsı. Bilindiği üzere 6661 sayı kanun ile yürürlüğe giren ve asga…

2016-02 Asgari Ücret Teşviği uygulamsı hk.

No : 2016/02 Konu : Asgari Ücret Teşviği Özet :. Asgari Ücret Teşviği uygulamsı hk. Asgari ücrete yapılacak devlet teşvikini de kapsayan torba kanun TBMM ‘de kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve kabul edilen hükümlere göre usul ve esaslar aşağıdaki gibi uygulanacaktır. - 2015 yılının aynı ayı…

2016-01 Asgari Ücret Teşviği kapsamı hk..

İZMİR, 09.01.2016 S İ R K Ü L E R No : 2016/01 Konu : Asgari Ücret Teşviği Özet :. Asgari Ücret Teşviği kapsamı hk. Asgari ücret desteğinin içeriği TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda belirlendi. Asgari ücretin 1.647 TL brüt belirl…

2015-07 sirküler Tevsik zorunlulu haddi hk.

2015-07 sirküler Tevsik zorunlulu haddi hk.

Bu yazıya eklenmiş dosyalar: VERG USUL KANUNU GENEL TEBL SIRA NO 459.docx No : 2015/07 Konu : 459 sayılı VUK tebliği hk. Özet :. Tevsik zorunluluğu ve hadler hk. Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt …

2015-06 sirküler E-tebligat dönemi başlıyor

2015-06 sirküler E-tebligat dönemi başlıyor

Bu yazıya eklenmiş dosyalar: VERG USUL KANUNU GENEL TEBL SIRA NO 456.docx etebligat_Ek1 1.doc No : 2015/06 Konu : 456 sayılı VUK tebliği hk. Özet :. E-TEBLIGAT hk. Maliye bakanlığımız 213 saylı Vergi usul kanunumuzun 456 sıra numaralı tebliğ ile vergi dairelerince düzenlenen ve muha…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi