2016-02 Asgari Ücret Teşviği uygulamsı hk.

No       : 2016/02

 

Konu   : Asgari Ücret Teşviği

 

Özet :. Asgari Ücret Teşviği uygulamsı hk.

 

Asgari ücrete yapılacak devlet teşvikini de kapsayan torba kanun TBMM ‘de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ve kabul edilen hükümlere göre usul ve esaslar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.


- 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK ya verilen APHB’ lerde prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık 2.550.-TL) ve altında olan bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen APHB’lerde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayılarının,

- 2016 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

- 2016 yılı ocak ile aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazine’ce karşılanacak.

Destek hesaplamasında aşağıdaki sırayı izlemek gerekecektir.

1- 2016’da hangi ayın desteği hesaplanacaksa; 2015 yılının ilgili dönemine gidilecek, 2015 yılının aynı ayına ait olarak APHB verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak.

2- 2015 yılının ilgili dönemde günlük 85 TL ve altında kazancı olan kişilere ait toplam gün sayısı tespit edilecek,

3- adımda tespit edilen toplam gün sayısıX3,33 TL, destekten yararlanılacak tavan tutarı verecektir.

4- Eğer 2016 yılı ilgili döneminde; prime esas kazanç tutarı ve kişi fark etmeksizin; hizmet listenizde toplam gün sayısı;

a-2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısından az ise; 2016 yılı ilgili dönemindeki gün sayısı;

b-2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısına eşit yahut çok ise; tavan tutar için destekten faydalanılır.

Bir önekle açıklayalım:

1- 2016 Ocak döneminin desteği hesaplanacak olsun, bu durumda;

2- 2015/Ocak döneminde günlük 85 TL ve altında kazanç elde eden 30 kişi ve 30 kişiye ait 700 prim gün sayısı olsun.

3- 2016/Ocak döneminde yararlanılacak maksimum destek tutarı 700X3,33 TL’dir.

4- Eğer 2016/Ocak döneminde tüm hizmet listenizde prim gün sayısı 700 ve üstündeyse; 700X3,33 TL destekten yararlanılacaktır.

5- Ancak 2016 Ocak döneminde örneğin toplam 600 prim gün sayısı varsa 600X3,33 TL destekten yararlanılır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi