Asgari ücret AGİ deteği hk.

İZMİR, 01.11.2016

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2016/14

Konu    : Asgari ücret AGİ deteği hk.

Bilindiği üzere Ocak 2016 ‘da açıklanan asgari ücret tutarı Brüt 1.647,00.- TL, neti ise 1.177,46.- TL olarak uygulanmaktadır.

Bekar yada evli olup eşi çalışan bir iş gören için net ele gecen ücret Asgari geçim indirimi ile birlikte 1.300,99.- TL ‘dir. Bu durumda 2016 yılında 9 ay çalışmış olan bir asgari ücretlinin net ele geçen maaşı vergi dilimin değişmesi nedeni ile  1.300,99.-TL’nin altına düşmektedir.

Gelir idaresi başkanlığı 28.10.2016 tarih ve 294 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile bu farkların belli usul ve esaslara göre karşılanacağını tebliğ etmiştir.

Bu durumun yanlış anlaşılmaması adına bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz.

  1. Bu uygulamadan Ekim , Kasım , Aralık 2016 aylarında Asgari Geçim İndirimi dahil net ele geçen ücreti 1.300,99.-TL nin altına düşen iş görenler faydalanacaktır.
  2. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.
  3. Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.(puantajının 30 gün olması gerekmektedir.)

Bu destekten yararlanalar sadece asgari ücretli değil AGİ dahil net ele geçen ücreti            1.300,99.-TL ‘nin altına düşenlerdir.

Ek ücret , prim ,Fazla mesai AGİ oranın yüksek olması v.b. nedenlerle AGİ dahil net ele geçen  ücreti 1.300,99.-TL’nin altına düşmeyen ve ay içinde her koşulda 30 günden az çalışması olanlar bu destekten yararlanamayacaktır.

Tereddüt ettiğiniz konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi