2016-10 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ hk.

İZMİR, 23.07.2016

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2016/10

 

Konu    : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ  hk.

 

 

             

22.07.2016 Tarihinde TBMM’ne gönderilen anılan kanun teklifinde öne çıkan çoğu mükellefimizi ortak paydada ilgilendiren özet şu şekildedir.

 

 

Kanun teklifinin tüm maddelerine http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1310.pdf ‘den ulaşabilirsiniz.

 

 

-         30.06.2016 tarihi itibari ile ve önceki dönemlere verilmeyen beyannameler vergi cezaları ve vergi borçları gecikme zamları,

-         Motorlu taşıtlar vergisi (2016 2.taksit hariç)

-         Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

-         İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,  teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar beyanı,

-         6138 sayılı kanuna göre takip edilen Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri, gecikme cezaları, gecikme zamları,

-         SGK ya ait anılan tarihe kadar ödenmemiş primlerin ve İPC’ler gecikme faizleri

 

 

  • Ödenmemiş Vergi borçlarına ilişkin olarak gecikme faizleri yerine Yİ-ÜFE ye göre
  • Ödenmemiş Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50 ‘si nin Gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE ye göre
  • 5736 sayılı kanunun 1.ve 2. Maddesi gereğince (uzlaşma usulü ve tahsili hakkındaki kanun) ödenmesi gereken ve henüz ödenmemiş borçların %0,2 oranında faiz ile ödenmesi
  • Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerde vergiye esas alınan matrah üzerinden kanun yayınlandığı ikinci ayın sonuna kadar 2011 yılı için %35, 2012 için  %30,

2013 için %25 , 2014 için %20 , 2015 için %15 az olmamak üzere matrah artırımı yapabileceklerdir.

  • Zarar beyan eden Gelir vergisi mükellefleri 

2011 için 9.500 ,

2012 için 9.890,

2013 için 10.490,

2014 için 11.160,

2015 için 12.650 TL,  ‘den az olmamak üzere matrah artırımı yapabilirler,

  • Zarar beyan eden Bilanço usulüne tabi Gelir  vergisi mükellefleri ve Serbest Meslek Erbapları ,

2011 için 14.000,

2012 için 14.820,

2013 için 15.740,

2014 için 16.740,

2015 için 18.970 TL,  ‘den az olmamak üzere matrah artırımı

Yapabilirler,

  • Zarar beyan eden Kurumlar vergisi mükellefleri  ,

2011 için 28.000,

2012 için 29.600,

2013 için 31.490,

2014 için 33.470,

2015 için 37.940 TL,  ‘den az olmamak üzere matrah artırımı

Yapabilirler,

  • Bu madde hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler artırılan matrah üzerinden %20 vergi öder ayrıca vergi alınmaz. Ancak, Beyannamelerini kanunu süresi içinde veren ve ödemelerini kanunu süresi içinde yapan mükellefler için bu madde hükmüne göre artırılan matrahın %15 oranında vergi alınır.
  • KDV mükellefleri verdikleri beyannamelerdeki Hesaplanan KDV üzerinden

2011 için %3,5

2012 için %3,0

2013 için %2,5

2014 için %2,0

2015 için %1,5 oranında matrah artırımı yapabilirler

  • İşletme varlıklarının düzetilmesinde %10 üzerinden vergi alınarak düzetme yapılacaktır. (sabit kıymetler amortismana tabi olmayacaktır)

 

 

 

 

Tereddüt ettiğiniz konularda bizimle irtibata geçebilirsiniz

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi