2016-08 KDV ve Geçici Vergi Beyannamelerindeki versiyon değişikliği hk.

İZMİR, 13.07.2016

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2016/08  

 

Konu    : KDV beyannamesi versiyon değişikliği

 

 

              Gelir idaresi Başkanlığının 01.07.2016 tarihinde yaptığı duyuru şu şekildedir.

 

              2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. 

              Yukarıdaki duyuruda bahsedilen belge bilgilerinin yazılacağı sonuç kulakçığı aşağıdaki gibidir.

              Kayıtlarını ve/veya beyannamelerini kendi bünyesinde hazırlayan/tutan mükelleflerimizin gerekli bilgileri 06/2016 dönemi KDV beyannamelerinden başlayarak üretmeleri gerekmektedir.

              Temmuz ayı içindeki Bayram tatili nedeni ile de sıkışan takvimde bir gecikmeye sebebiyet vermemek adına gerekli zamanlanın yapılmasını önemle rica ederiz.

              Tereddüt ettiğiniz konularda bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi