2017-10 Yeni Torba yasa Asgari ücret hk.

İZMİR, 03.10.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/10 Konu : Yeni Torba yasa Asgari ücret hk. Bilindiği üzere Eylül/2017 tarihinden itibaren Asgari ücretin Gelir vergisinin 2.dilimine girmesi nedeni ile en düşük AGİ dahil tutarının 1.404,06 TL’nin altına düşmektedir. Bu nedenle Eylül ayı…

2017-09 Yeni Torba yasa hk.

İZMİR, 28.09.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/09 Konu : Yeni Torba yasa hk. Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı dün 27.09.2017 tarihi itibari ile görüşülmek üzere TBMM’ne iletildi. Anılan ka…

2017-08 Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk.

İZMİR, 21.08.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/08 Konu : Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk. Bilindiği üzere 4857 sayılı kanun hükümlerine göre yıllık izin kullanımlarının öncesinde ikiden fazla bölünemeyeceği, sonrasında yapılan düzenleme ile üçten fazla bölünemeyeceği ile hükümleri me…

2017-07 7020 sayılı kanun hk.

İZMİR, 29.05.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/07 Konu : 7020 sayılı kanun hk. "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun", daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkan tanırke…

2017-06 Sanayi sicil işletme cetveli hk

İZMİR, 15.04.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/06 Konu : Sanayi sicil işletme cetveli hk 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’n 5.maddesi gereği, Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerin 2016 yılına ait faaliyetleri ilgili olarak düzenleyecekleri “İşletme Cetveli” ni Ni…

2017-05 Vergi ve SGK prim borç yapılandırması hk

İZMİR, 11.04.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/05 Konu : Vergi ve SGK prim borç yapılandırması hk 10.04.2017 tarihinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklama şöyledir; “Daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarım…

2017-04 SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru

İZMİR, 21.03.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/04 Konu : SGK prim ertelemesine ilişkin duyuru 21.03.2017 tarihinde SGK aşağıdaki duyuruyu yapmıştır. Tereddüt edilen konularda bizimle irtibata geçebilirsiniz. “Bilindiği ve 13/2/2017 tarihli duyurumuzda da açıklandığı …

2017-03 687 sayılı KHK hk. (YENİ SGK TEŞVİKİ)

İZMİR, 10.02.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/03 Konu : 687 sayılı KHK hk. 09.02.2017 tarihinde yayınlanan resmi gazetede 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı kanuna Geçici 17. Madde eklenmiştir. Anılan mevzuat değişikliği ile SGK da yeni bir teşvik daha hayatımıza girmiştir. Şa…

2017-02 6736 sayılı (MALİ AF) kanunun değişiklik hk.

İZMİR, 26.01.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/02 Konu : 6736 sayılı (MALİ AF) kanunun değişiklik hk. 6770 sayılı Torba kanun geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edildi. Anılan kanunun 26.maddeesi ile 6736 sayılı (mali af ) kanuna geçici ikinci maddesi eklenmiştir. Maddeye göre , &ldqu…

2017-01 2016 Aralık 2017 Ocak, Şubat SGK primleri hk.

İZMİR, 26.01.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/01 Konu : 2016 Aralık 2017 Ocak, Şubat SGK primleri hk. 6770 sayılı Torba kanun geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edildi. Anılan kanun 28.maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 72.madde hükmüne göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel s…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi