2016-03 Asgari Ücret Teşviki Mahsubu hk.

İZMİR, 10.03.2016

                                                                       S İ R K Ü L E R

No        : 2016/03

 

Konu    : Asgari Ücret Teşviği mahsubu hk.

 

Özet :. Asgari Ücret Teşviği uygulamsı mahsubu işlemlerinin uygulanamsı.

 

            Bilindiği üzere 6661 sayı kanun ile yürürlüğe giren ve asgari ücret teşviki olarak bilinen mevzuat ile ilgili sizlere süreçte gerek 2016/01 ve 2016/02 sirküler ile gerek mailler ile bilgilendirme yapılmıştır.

            Gelinen süreçte anılan teşvikten yararlanılacak aya ilişkin tutarların bir sonraki döneme ait SGK bildirimin ödeme süresinde mahsup edilmesine ilişin düzenleme yapılmıştır.

            Bu durumda ocak/2016 dönemine ait teşvik tutarına ilişkin tutar 31.03.2016 son ödeme tarihli Şubat/2016 dönemine ait SGK priminden mahsup edilecektir. 

Bu aydan itibaren ilgili dönem ait resmiyet kazanmış teşvik tutarlarınız tahakkukların alınmasına müteakip sizlerle iletilecektir. 

            Bu nedenle, tüm mükelleflerimiz (anılan teşvikten yararlanan)             Şubat/2016 dönemine ait 31.03.2016 son ödeme tarihli SGK primlerinin ödemelerini yaparlarken ödemelerini teşvik tutarı kadar az yatırmaları gerekmektedir. Ödemelerini bankaların online sistemlerini kullanarak yapan mükellefler ödeme esnasında bu tutarların düşüldüğünü göreceklerdir.

            Teşvik tutarlarına ilişkin kesin olmayan bilgilendirmeler 28.01.2016 tarihinde [email protected]adresinden firma bazında yapılmıştı.

            Tereddüt ettiğiniz konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi