2021-01 Kısmi Tevkifat oran Değişiklik

İZMİR, 16.02.2021 S İ R K Ü L E R No : 2021/01 Konu : 35 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kısmı Tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler hk. 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan 35 nolu KDV tebliğine göre kdv tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu değişiklikler 01 M…

2019/06 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI HK.

İZMİR, 30.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/06 Konu : GERİ KAZANIM KATILIM PAYI HK. “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi” Hakkındaki 2063 nolu Cumhurbaşkanı Kararı 25 OCAK 202…

V.U.K. 122 nolu sirküler hk.( Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi)

İZMİR, 14.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/05 Konu : V.U.K. 122 nolu sirküler hk.( Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi) 13 Ocak 202…

7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk.

İZMİR, 03.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/04 Konu : 7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk. Bilindiği üzere 07 Aralık 2019 tarihinde 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanunun 13. maddesinde binek otoların iktisabında gider yazılabilecek amortisman ve bin…

E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk.

İZMİR, 19.10.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/03 Konu : E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu 509 nolu tebliğ, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. E…

2019-02 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk.

İZMİR, 01.06.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/02 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk. Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ve bu tebliğlerde değişiklik yapan 2 ve 3 nolu Tebliğler ile, (başkaca bir değişiklik ya da süre uzatımı olmadığı takdirde) 01.07.…

2019-1 Elektronik E-tebligat hk.

İZMİR, 10.01.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/01 Konu : Elektronik E-tebligat hk. 6 Aralık 2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş ve u…

2018-2 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

İZMİR, 13.09.2018 S İ R K Ü L E R No : 2018/02 Konu : 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında Bugün Resmi Gazetede yayınlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve ga…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ bugün yürürlüğe girecek ve altı ay süresince geçerli olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye'de yerleşik…

2018-01 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk.

İZMİR, 16.05.2018 S İ R K Ü L E R No : 2018/01 Konu : 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk. Bilindiği üzere halk arasında YENİ AF kanunu olarak da biline 7143 sayılı kanun 11.05.2018 tarihinden TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamı ve uygula…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi