E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk.

İZMİR, 19.10.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/03 Konu : E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu 509 nolu tebliğ, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. E…

2019-02 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk.

İZMİR, 01.06.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/02 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk. Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ve bu tebliğlerde değişiklik yapan 2 ve 3 nolu Tebliğler ile, (başkaca bir değişiklik ya da süre uzatımı olmadığı takdirde) 01.07.…

2019-1 Elektronik E-tebligat hk.

İZMİR, 10.01.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/01 Konu : Elektronik E-tebligat hk. 6 Aralık 2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş ve u…

2018-2 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

İZMİR, 13.09.2018 S İ R K Ü L E R No : 2018/02 Konu : 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında Bugün Resmi Gazetede yayınlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve ga…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ bugün yürürlüğe girecek ve altı ay süresince geçerli olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye'de yerleşik…

2018-01 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk.

İZMİR, 16.05.2018 S İ R K Ü L E R No : 2018/01 Konu : 7143 sayılı Yeni Torba Kanun hk. Bilindiği üzere halk arasında YENİ AF kanunu olarak da biline 7143 sayılı kanun 11.05.2018 tarihinden TBMM de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamı ve uygula…

2017-10 Yeni Torba yasa Asgari ücret hk.

İZMİR, 03.10.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/10 Konu : Yeni Torba yasa Asgari ücret hk. Bilindiği üzere Eylül/2017 tarihinden itibaren Asgari ücretin Gelir vergisinin 2.dilimine girmesi nedeni ile en düşük AGİ dahil tutarının 1.404,06 TL’nin altına düşmektedir. Bu nedenle Eylül ayı…

2017-09 Yeni Torba yasa hk.

İZMİR, 28.09.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/09 Konu : Yeni Torba yasa hk. Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı dün 27.09.2017 tarihi itibari ile görüşülmek üzere TBMM’ne iletildi. Anılan ka…

2017-08 Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk.

İZMİR, 21.08.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/08 Konu : Yıllık izin yönetmelik değişikliği hk. Bilindiği üzere 4857 sayılı kanun hükümlerine göre yıllık izin kullanımlarının öncesinde ikiden fazla bölünemeyeceği, sonrasında yapılan düzenleme ile üçten fazla bölünemeyeceği ile hükümleri me…

2017-07 7020 sayılı kanun hk.

İZMİR, 29.05.2017 S İ R K Ü L E R No : 2017/07 Konu : 7020 sayılı kanun hk. "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun", daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkan tanırke…