2022/01 Sirküler (E-Belge geçiş had ve süreleri hk)

İZMİR, 24.01.2022 S İ R K Ü L E R No : 2022/01 Konu : VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535) Bilindiği üzere E-belge uygulamaları ve geçişi zorunlulukları 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 529)

529 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2021 Resmi Gazete No: 29572 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Eko…

VUK 134 SİRKÜLER

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/134 Konusu: 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. Tarihi: 3/5/2021 Sayısı: VUK-134/ 2021-2 1. Giriş: Ba…

81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Gönderildi

81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Gönderildi 29.04.2021 Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ola…

2021-01 Kısmi Tevkifat oran Değişiklik

İZMİR, 16.02.2021 S İ R K Ü L E R No : 2021/01 Konu : 35 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kısmı Tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler hk. 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan 35 nolu KDV tebliğine göre kdv tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu değişiklikler 01 M…

2019/06 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI HK.

İZMİR, 30.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/06 Konu : GERİ KAZANIM KATILIM PAYI HK. “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi” Hakkındaki 2063 nolu Cumhurbaşkanı Kararı 25 OCAK 202…

V.U.K. 122 nolu sirküler hk.( Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi)

İZMİR, 14.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/05 Konu : V.U.K. 122 nolu sirküler hk.( Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi) 13 Ocak 202…

7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk.

İZMİR, 03.01.2020 S İ R K Ü L E R No : 2019/04 Konu : 7194 Sayılı Kanun İle Uygulanacak Gider Kısıtlaması Hk. Bilindiği üzere 07 Aralık 2019 tarihinde 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanunun 13. maddesinde binek otoların iktisabında gider yazılabilecek amortisman ve bin…

E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk.

İZMİR, 19.10.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/03 Konu : E-defter/e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye v.b. e-dönüşüm hk. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu 509 nolu tebliğ, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. E…

2019-02 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk.

İZMİR, 01.06.2019 S İ R K Ü L E R No : 2019/02 Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk. Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ve bu tebliğlerde değişiklik yapan 2 ve 3 nolu Tebliğler ile, (başkaca bir değişiklik ya da süre uzatımı olmadığı takdirde) 01.07.…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi