2016-06 2015 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması. Hk.

İZMİR, 22.04.2016

          

S İ R K Ü L E R

 

No        : 2016/06

 

Konu    : 2015 yılına ait  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve  “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması. Hk.

 

              2015 yılına ait Kurumlar vergisinin verilme süresi 02.05.2016 tarihine kadar ,

02.05.2016 tarihine kadar oluşturulması ve yüklenmesi gereken e-defter beratlarının oluşturulma ve yüklenme süresi de 31.05.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığını Sirküleri aşağıdadır.

 

Tarih: 

22/04/2016

Sayı: 

VUK-82 / 2016-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/82

 Konusu: 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi : 22/04/2016

Sayısı  : VUK-82 / 2016-3

 1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun;

a) Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin,

b) Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin

uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur. Adnan ERTÜRK Gelir İdaresi Başkanı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi