2019-02 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk.

İZMİR, 01.06.2019

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2019/02

Konu    : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hk.

             

              Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ve bu tebliğlerde değişiklik yapan 2 ve 3 nolu Tebliğler ile, (başkaca bir değişiklik ya da süre uzatımı olmadığı takdirde) 01.07.2019 tarihi itibari Muhtasar beyannamesi ile Prim Hizmet bildirgeleri birleştirilmek suretiyle, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak tek beyanname ile GİB’e iletilmesi gerekmektedir.

              01.01.2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illerinde pilot olarak uygulanan bu mevzuatın mükellefler tarafından eleştirilen en önemli kısmı ücret gizliliğinin sağlanamamasıydı.

Gelir İdaresi Başkanlı 30.05.2019 tarihinde yayınladığı Vergi Usul Kanunu TASLAK tebliği ile bu konuya bir çözüm getirmeyi hedeflemektedir.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamaktır.

Söz konusu tebliğe ve Talep formuna ekten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/sirkutaslak30052019.pdf

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/sirkutaslak30052019ek.pdf

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi