2019-1 Elektronik E-tebligat hk.

İZMİR, 10.01.2019

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2019/01

Konu    : Elektronik E-tebligat hk.

              6 Aralık 2018 Tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiş ve uygulamanın da en geç 31 Ocak 2019 Tarihine kadar tamamlanması gerektiği öngörülmüştür.

Yönetmeliğin beşinci maddesinde sıralanan, elektronik yolla yapılması zorunlu kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler  (Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, Anonim, Limited ve Komandit Şirketler ile Kooperatif, Dernek ve Vakıflar) tebligat adreslerini almak için PTT’ye müracaat edeceklerdir. 

Vergi ile ilgili tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan e-tebligat yoluyla yapıldığından dolayı yukarıdaki kapsama girmemektedir.

Şirketlerin cezalı duruma düşmemeleri için, şirket yetkililerinin 31 Ocak 2019 Tarihine kadar PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adreslerini almaları önem arz etmektedir...

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi