2022/01 Sirküler (E-Belge geçiş had ve süreleri hk)

İZMİR, 24.01.2022

        

S İ R K Ü L E R

No        : 2022/01

Konu    : VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 535)

Bilindiği üzere E-belge uygulamaları ve geçişi zorunlulukları 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile yürürlüktedir.

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 535 sayılı VUK tebliğ ile 509 sayılı VUK tebliğinde geçiş zorunluluklarında ve sürelerinde önemli değişiklikler olmuştur.

ÖZETLE

  1. “Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları (vuk 353 ile eklenen kısım) ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler” olarak değiştirilmiştir.

Bu madde kapsamına giren mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 01.07.2022 tarihine kadar E-FATURA, 01.01.2023 tarihine kadar E-DEFTER uygulamalarına geçiş zorunluluğu gelmiştir. Bu tarih ve sonrasında işe başlayan mükellefler için ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

  1. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 hesap dönemi 1 Milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemlerinde 500 Bin TL üzeri olan mükelleflere, 01.07.2022 tarihine kadar E-FATURA, 01.01.2023 tarihine kadar E-DEFTER uygulamalarına geçiş zorunluluğu gelmiştir.

  1. Diğer mükelleflerden Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,  2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 01.07.2022 tarihine kadar E-FATURA, 01.01.2023 tarihine kadar E-DEFTER uygulamalarına geçiş zorunluluğu gelmiştir.

  1. Bilindiği üzere vergi mükellefi olamayan gerçek kişilerde 30.000 TL ve vergi mükellefi olan kişilere vergiler dahil 5.000 TL olan mal ve hizmet satışındaki GİB E-ARŞİV Fatura düzenleme zorunluluğu 01.03.2022 tarihinden itibaren, vergi mükellefi olmayan kişilere 5.000 TL, vergi mükellefi olan kişilere ise fatura düzenleme sınırı olan 2.000 TL ye indirilmiştir. 01.03.2022 tarihinden itibaren bu sınırları aşan faturalarda kâğıt fatura düzenlenemeyecektir.
  2. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere E-İRSALİYE uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Tereddüt ettiğiniz konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi