2021-01 Kısmi Tevkifat oran Değişiklik

İZMİR, 16.02.2021

        

S İ R K Ü L E R

No        : 2021/01

Konu    : 35 nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Kısmı Tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler hk.

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan 35 nolu KDV  tebliğine göre kdv tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Tüm bu değişiklikler 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

1-Kdv tevkifatı yapmak zorunda olan belirlenmişler alıcılar grubuna  “Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme  işletmecileri “ eklenmiştir.

2-Yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde kdv tevkifatı  3/10)dan  4/10 a yükseltilmiştir.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

3-Makina ,Teçhizat, Demirbaş ve taşıtlara Ait tadil ,bakım ve onarım hizmetleri kısmi tevkifat oranı 5/10 dan  7/10 ‘a yükselmiştir.

4-Temizlik, çevre ve bahçe bakım  hizmetlerinde kısmi tevkifat oranı 7/10 dan 9/10 a yükseltilmiştir.

5-Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmet alımları 2/10 oranından kısmı tevkifata  tabi tutulacaktır.

6-Her türlü baskı ve bazım hizmetlerinde  kısmi tevkifat 5/10 dan 7/10 a yükseltilmiştir.

7-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ,çanta ve ayakkabı dikim işlerinde kısmı tevkifat oranı 5/10 dan  7/10 a yükselmiştir.

8-Reklam hizmeti alımlarına 3/10 oranında kdv tevfifatı uygulamaya başlanacaktır.

9- KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI NİTELİĞİ

ESKİ TEVKİFAT ORANI

YENİ TEVKİFAT ORANI

UYGULAMAYA BAŞLAMA TARİHİ

Makine Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait tadil, Bakım ve Onarım hizmetleri (2.13.2.3)

5/10

7/10

01 MART 2021

Fason olarak yaptırılan telstil ve konfeksiyon işleri,çanta ve ayakkabı işeri ve bu işlere aracılık hizmetlaeri (2.1.3.2.1.0

5/10

7/10

01 MART 2021

Temizlik,çevre ve bahçe bakım hizmetleri (2.1.3.2.11)

7/10

9/10

01 MART 2021

Taşımacılık hizmetleri (2.1.3.2.12)

5/10

yük taş.2/10  servis taş.5/10

01 MART 2021

Her türlü baskı ve basım hizmetleri (2.1.3.2.10)

5/10

7/10

01 MART 2021

Ticari reklam hizmetleri (2.1.3.2.15)

…..........

3/10

01 MART 2021

Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216.pdf

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi