2015-05 sirküler E-yoklama dönemi başlıyor

Bu yazıya eklenmiş dosyalar:

İZMİR, 22.06.2015

                                                                              S İ R K Ü L E R

No       : 2015/05

 

Konu   : 453 sayılı VUK tebliği hk.

 

Özet :. E-yoklama hk.

 

            Vergi sistemimiz diğer pek çok ülkede olduğu gibi beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında mükelleflere, beyanlarının oluşmasına ilişkin kayıtlarda, belgelerde ve bunlara dayanarak matrahlarının tespitinde kanunlarla çizilen sınırlar içinde bir serbesti tanınmaktadır.

Bununla birlikte mükellefler tamamen vergi idaresinin bilgisi ve ilgisi dışında da bırakılmamaktadır. İşte vergi dairesinin, mükelleflerin kanunlarla belirlenen ödevlerini yapıp yapmadıklarını tespit etmesi için Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yoklama ve inceleme müessesesini düzenlenmiştir.

VUK'ta düzenlenen yoklamada ise sadece mükellefin bulunup bulunmadığı değil, vergiyi doğuran olayla ilgili pek çok hususun tespiti söz konusu olmaktadır.

Elektronik yoklama sistemi

Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler doğrultusunda yerine getirilecektir.

Sistemin uygulanmasına 1 Eylül 2015 tarihinde başlanacaktır.

İlgili tebliğe www.assetcpa.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tereddüt edilen konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi