2017-03 687 sayılı KHK hk. (YENİ SGK TEŞVİKİ)

İZMİR, 10.02.2017

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2017/03

Konu    : 687 sayılı KHK hk.

09.02.2017 tarihinde yayınlanan resmi gazetede 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı kanuna Geçici 17. Madde eklenmiştir.

Anılan mevzuat değişikliği ile SGK da yeni bir teşvik daha hayatımıza girmiştir.

Şartları ve kapsamı aşağıdaki gibi özetlenebilir,

Sigortalıya ilişkin şartlar

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması gerekiyor.
 • Sigortalının son üç ay işsiz olması gerekiyor.
 • Son üç ay içinde SGK bildirgelerinde yer almamış olması gerekiyor.
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.

İşverene ilişkin şartlar

 • Bu teşvikten Özel sektör işverenler yararlanabilecektir.
 • Çalışacak olan işçinin 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekmektedir.
 • Çalışacak olan işçinin 2016 Aralık ayına ait SGK hizmet bildirgesindeki kişi sayına ilave olması gerekmektedir.(tüm yıl içindeki girişler için 2016 Aralık dönemi kişi sayısı baz alınacaktır.)
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeyen ve kuruma borcu olan işverenler teşvikten yararlanamaz. Ancak Ancak 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilir.
 • Diğer teşviklerle birlikte uygulanması Bu maddeyle düzenlenen teşvikten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Teşvik hesaplaması

 • 01/02/2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar adına günlük 22,22 TL prim teşvik uygulanacaktır.
 • Ayda 30 gün bildirilen bir sigortalının teşvik miktarı (30x22,22 TL=666,6 TL) 666,6 TL’dir. bu (bu tutar da aslında işsizlik primleri dahil asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren priminin tamamına denk geliyor (1.777,5x%37,5=666,5625 TL). Yani bu, teşvik kapsamında asgari ücretle Kuruma bildirilen hiçbir sigortalıdan sigorta primi alınmayacak demektir.)
 • Gelir vergisi açısından, Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi düştükten sonra kalan kısım da terkin edilir.

( Bekar işçi için hesaplanan agi düştükten sonra da yaklaşık 93,3 TL vergi kalmaktadır. Düzenlemeye göre bu tutar da terkin edilecektir.)

 • Anılan mevzuat gereği getirilmiş olan teşvik, en son 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yararlanabilecek, ve teşvikten en son 31/12/2017 tarihine kadar yararlanılabilecektir.(süre sonunda herhangi bir uzatma kararı gelmez ise)

Mükelleflerimizin yeni işe alımlarında yukarıda belirtilen şartları taşıdığını düşünen personelleri için işe girişlerinde tarafımıza bilgi verilmesi ve teşvikten yaralanmak istediklerini bildirmelerini önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, tereddüt edilen konularda bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz..

  

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi