2017-01 2016 Aralık 2017 Ocak, Şubat SGK primleri hk.

İZMİR, 26.01.2017

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2017/01

Konu    : 2016 Aralık 2017 Ocak, Şubat SGK primleri hk.

6770 sayılı Torba kanun geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edildi.

Anılan kanun 28.maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 72.madde hükmüne göre 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine 2016 Aralık , 2017 Ocak ve Şubat dönemine ait SGP primlerinde erteleme hükmü getirilmiştir.

Prim ertelemesinden faydalanma imkanı olan işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır.

SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.

Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir. Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir.

Prim ertelemesine ilişkin destek hesabı ise şu şekilde yapılmaktadır,

İlgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı X % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Bu tutar yaklaşık olarak Asgari ücret desteğinin (evvelki aylarda bankada ödediğiniz eksik tutarın ) 6,2 katıdır.

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacak.

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’na ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

Sonuç,

Anılan kanun TBMM’de kabul edilmesine karşın resmi gazetede henüz yayınlanmamıştır.

2016 Aralık dönemine ait prim ödemelerinin son günü olan 31.01.2017 tarihine kadar resmi gazetede yayınlanması ve gerekli yönetmelik ve sistem düzenlemelerinin yapılmasını beklemekteyiz.

Bu nedenle şu anda 2016 Aralık dönemine ait ertelemeler henüz sisteme yansımamıştır.

Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin ödemelerinin bu esaslara göre takip etmeleri ve ödemeleri konusunda aceleci olmamalarını tavsiye ederiz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi