2016-17 2017 yılına ilişkin gelir vergisi tarifesi hk.

İZMİR, 27.12.2016

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2016/17

Konu    : 2017 yılına ilişkin gelir vergisi tarifesi hk.

296 Sıra numaralı GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ  ile aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar                                                                                                                % 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                                                % 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin

30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası                                                                                       % 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası                                        % 35

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi