2016-15 15 Temmuz’un Resmi Tatil ilanı hk.

İZMİR, 02.11.2016

          

S İ R K Ü L E R

No        : 2016/15

Konu    : 15 Temumuz’un Resmi Tatil ilanı hk.

29.10.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6751 sayılı ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİNİN ADININ KAHRAMANKAZAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’nun 2. Maddesine göre 15 Temmuz günü “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adı ile resmi tatil olarak ilan edilmiştir

Anılan kanun maddelerini aşağıda görebilirsiniz.

ANKARA İLİ KAZAN İLÇESİNİN ADININ KAHRAMANKAZAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 6751

Kabul Tarihi : 25/10/2016

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/10/2016 Sayı : 29872

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 58

MADDE 1- (1) Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.”

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi