2015-08 2016 yılı gelir vergi dilimleri belli oldu...

İZMİR, 30.12.2015

                                                                              S İ R K Ü L E R

No       : 2015/08

 

Konu   : 290 sayılı GV Genel Tebliği hk.

 

Özet :. 2016 yılı Gelir vergisi dilimleri hk.

Gelir vergisi kanunu 290 sayılı genel tebliğ 1.9 maddesi gereği 2016 yılı gelir vergisi dilimleri şu şekilde oluşmuştur.

 

1.9. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 


12.600 TL'ye kadar                                                                                                % 15 
30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası                                                    % 20 
69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde          
110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası                                                % 27 
69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret 
gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 
26.970 TL), fazlası                                                                                                         % 35 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi