2015-06 sirküler E-tebligat dönemi başlıyor

Bu yazıya eklenmiş dosyalar:

No       : 2015/06

 

Konu   : 456 sayılı VUK tebliği hk.

 

Özet :. E-TEBLIGAT hk.

 

                Maliye bakanlığımız 213 saylı Vergi usul kanunumuzun 456 sıra numaralı tebliğ ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir.

 Anılan tebliğe de e-tebligatın yapılacağı kişi ve kurumlar şu şekilde belirlenmiştir,

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

 

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

 

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

 

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

 

Elektronik tebligat uygulaması 01.01.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

 

Mükelleflerimizin bu tarihe kadar (her nekadar internet vergi dairesinde e-mail adresi tanımlanabileceği belirtilse de) KEP (Kayıtlı E Posta ) başvurularını tamamlayarak internet vergi dairelerine KEP adreslerinin beyan edilmesinde yarar olduğunu düşünmekteyiz.

 

İlgili tebliğe www.assetcpa.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tereddüt edilen konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi