2015-04 sirküler E-defter ve E-fatura kapsamı genişletiliyor...

Bu yazıya eklenmiş dosyalar:

İZMİR, 22.06.2015

                                                                              S İ R K Ü L E R

No       : 2015/04

 

Konu   : 454 sayılı VUK tebliği hk.

 

Özet :. E-defter ve E-fatura kullanım kapsamının genişletilmesi hk..

 

         421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak  bu tebliğde belirtilen mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

         Kriterlerden kapsama girme ihtimali en yüksek olan madde ,

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

         2014 ve müteakip senelerde brüt satış tutarı 10 Milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler takip eden hesap dönemi sonuna kadar hazırlık ve başvurularını yapıp baş vuruyu yaptıkları hesap dönemini takip eden sene başında sisteme dahil olmak zorundadırlar.

         2014 yılında 10 milyon TL brüt satış hasılatı yapmış olan mükellefler 31.12.2015 tarihine kadar gerekli hazırlık ve başvurularını tamamlayıp , 01.01.2016 dan itibaren e-fatura ve e-defter mükellefi olmak zorundadırlar.

         İlgili tebliğe www.assetcpa.com adresi duyurular bölümünden ve http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=KZqDVbpSMGQtQ01T&type=teblig adresinden ulaşabilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi