2015-03 sirküler 6645 sayılı torba kanun hk..

İZMİR, 27.04.2015

                                                                              S İ R K Ü L E R

No       : 2015/03

 

Konu   : 6645 sayılı torba kanun hk.

 

Özet :. 6645 saylı torba kanun ile Asgari Geçim İndirimlerindeki değişiklikler hk.

 

         04.04.2015 tarihine meclisten geçen 23.04.2015 tarihi itibari ile kanunlaşan 6645 saylı Torba yasanın 8. Maddesi ile 193 saylı Gelir Vergisi Kanununun 32.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk i.in %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü çocuk için %10” ibaresi eklenmiştir.

         Aynı kanunun yürürlük maddesine göre 8. madde yayımı izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girecektir.

         Personel uygulamaları kendi bünyesinde tutan mükelleflerimizin 01.05.2015 tarihinden itibaren personel programlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi